ست کنترل آنالوگ هایتون لئو LEO

برای اطلاع از کیفیت ست کنترل آنالوگ هایتون Haitun لئو LEO ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
ست کنترل آنالوگ هایتون لئو لیست قیمت خرید فروش پخش عمده haitun leo


هیدرانت نازلی و معمولی

برای اطلاع از کیفیت هیدرانت نازلی و معمولی و انواع لوازم اطفاء حریق ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
 

هیدرانت نازلی

 

هیدرانت نازلی خرید فروش پخش عمده لوازم آتش نشانی
 

هیدرانت معمولی

 

هیدرانت معمولی خرید فروش پخش عمده لیست قیمت لوازم آتش نشانی


کوپلینگ “1/2 1 آتش نشانی

برای اطلاع از کیفیت کوپلینگ “1/2 1 آتش نشانی و انواع لوازم اطفاء حریق ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
کوپلینگ یک و یک دوم آتش نشانی لیست قیمت خرید فروش پخش عمده


شیر سیامی دمپردار آتش نشانی آ.و.گ AWG

برای اطلاع از کیفیت شیر سیامی دمپردار آتش نشانی آ.و.گ AWG ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
شیر سیامی دمپردار 2.12 اینچ آتش نشانی
 

شیر سیامی دمپردار 2.1/2 اینچ آتش نشانی

 
شیر سیامی دمپردار آتش نشانی 4 اینچ
 

شیر سیامی دمپردار 4 اینچ آتش نشانی


پمپ نیم اسب سوپرسایلنت مارکیوس Marquis

برای اطلاع از کیفیت پمپ نیم اسب سوپرسایلنت ( بی صدا ) مارکیوس Marquis ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 

پمپ نیم اسب مارکیوس سوپرسایلنت Marquis بی صدا
 

پمپ آب رسانی خانگی آپارتمانی بیصدا


ست کنترل پنتاکس Pentax ایتالیا

برای اطلاع از کیفیت ست کنترل پنتاکس Pentax ایتالیایی ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
ست کنترل پنتاکس pentax ایتالیایی لیست قیمت خرید فروش پخش عمده


پمپ یک اسب مارکیوس Marquis طرح لورا

برای اطلاع از کیفیت پمپ یک اسب مارکیوس Marquis طرح لوارا ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 

پمپ یک اسب مارکیوس طرح لورا لیست قیمت خرید فروش پخش عمده


پمپ دو اسب دو پروانه لئو LEO

برای اطلاع از کیفیت پمپ دو اسب دو پروانه لئو ( لیو ) LEO ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
خرید فروش پخش عمده لیست قیمت پمپ آب رسانی ساختمانی لیو لئو leo
 

جهت مصارف خانگی تا شش طبقه / با 24 ماه گارانتی شرکتی

 

پمپ دو اسب دو پروانه لئو لیو leo


پمپ یک اسب جتی لئو LEO

برای اطلاع از کیفیت پمپ یک اسب جتی لئو LEO ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
پمپ یک اسب جتی لئو LEO
 

جهت مصارف خانگی تا شش طبقه / با 24 ماه گارانتی شرکتی

 

پمپ یک اسب جتی لئو LEO خرید فروش پخش عمده لیست قیمت


پمپ یک اسب بشقابی لئو LEO

برای اطلاع از کیفیت پمپ نیم اسب لئو LEO ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 

پمپ یک اسب بشقابی لئو LEO
 

جنس پروانه برونز / جهت مصارف خانگی تا 4 طبقه / با 24 ماه گارانتی شرکتی

 
پمپ یک اسب بشقابی لئو LEO خرید فروش پخش لیست قیمت