ست کنترل دیجیتال هایتون لئو

برای اطلاع از کیفیت ست کنترل دیجیتال هایتون لئو Haitun Leo ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
ست کنترل پمپ آب ساختمانی دیجیتال هایتون لئو خرید فروش پخش عمده لیست قیمت haitun leo


ست کنترل آنالوگ هایتون لئو LEO

برای اطلاع از کیفیت ست کنترل آنالوگ هایتون Haitun لئو LEO ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
ست کنترل آنالوگ هایتون لئو لیست قیمت خرید فروش پخش عمده haitun leo


هیدرانت نازلی و معمولی

برای اطلاع از کیفیت هیدرانت نازلی و معمولی و انواع لوازم اطفاء حریق ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
 

هیدرانت نازلی

 

هیدرانت نازلی خرید فروش پخش عمده لوازم آتش نشانی
 

هیدرانت معمولی

 

هیدرانت معمولی خرید فروش پخش عمده لیست قیمت لوازم آتش نشانی


کوپلینگ “1/2 1 آتش نشانی

برای اطلاع از کیفیت کوپلینگ “1/2 1 آتش نشانی و انواع لوازم اطفاء حریق ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
کوپلینگ یک و یک دوم آتش نشانی لیست قیمت خرید فروش پخش عمده


شیر سیامی دمپردار آتش نشانی آ.و.گ AWG

برای اطلاع از کیفیت شیر سیامی دمپردار آتش نشانی آ.و.گ AWG ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
شیر سیامی دمپردار 2.12 اینچ آتش نشانی
 

شیر سیامی دمپردار 2.1/2 اینچ آتش نشانی

 
شیر سیامی دمپردار آتش نشانی 4 اینچ
 

شیر سیامی دمپردار 4 اینچ آتش نشانی


پمپ نیم اسب سوپرسایلنت مارکیوس Marquis

برای اطلاع از کیفیت پمپ نیم اسب سوپرسایلنت ( بی صدا ) مارکیوس Marquis ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 

پمپ نیم اسب مارکیوس سوپرسایلنت Marquis بی صدا
 

پمپ آب رسانی خانگی آپارتمانی بیصدا


ست کنترل پنتاکس Pentax ایتالیا

برای اطلاع از کیفیت ست کنترل پنتاکس Pentax ایتالیایی ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
ست کنترل پنتاکس pentax ایتالیایی لیست قیمت خرید فروش پخش عمده


پمپ یک اسب مارکیوس Marquis طرح لورا

برای اطلاع از کیفیت پمپ یک اسب مارکیوس Marquis طرح لوارا ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 

پمپ یک اسب مارکیوس طرح لورا لیست قیمت خرید فروش پخش عمده


پمپ دو اسب دو پروانه لئو LEO

برای اطلاع از کیفیت پمپ دو اسب دو پروانه لئو ( لیو ) LEO ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
خرید فروش پخش عمده لیست قیمت پمپ آب رسانی ساختمانی لیو لئو leo
 

جهت مصارف خانگی تا شش طبقه / با 24 ماه گارانتی شرکتی

 

پمپ دو اسب دو پروانه لئو لیو leo


پمپ یک اسب جتی لئو LEO

برای اطلاع از کیفیت پمپ یک اسب جتی لئو LEO ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

مقدم 181 90 63 912 98+

 

485 19 666 21 98+

 

10 82 60 66 21 98+

 
پمپ یک اسب جتی لئو LEO
 

جهت مصارف خانگی تا شش طبقه / با 24 ماه گارانتی شرکتی

 

پمپ یک اسب جتی لئو LEO خرید فروش پخش عمده لیست قیمت